ارسال مقاله

34 نیوز از مقاله هایی که مطابق با ارزش های جامعه امروزی افغانستان باشد و در آن موضوعات علمی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی بازتاب یافته باشد، استقبال می کند و از ارسال کنندگان آن جهان سپاس و قدردانی را خواهد داشت.

34 نیوز تلاش می کند تا پایگاه نشر دیدگاه های سازنده، ملی و ارزشی نویسندگان، پژوهشگران و قلم بدستان کشور چی در داخل و بیرون از افغانستان؛ باشد.
34 نیوز از نشر مقالات که نقض کننده حریم خصوص افراد باشد و در آن اقوام ساکن کشور و مقدسات مذهبی مورد توهین و اهانت قرار گرفته باشد، خودداری می کند.
34 نیوز مقالات که قبلا در رسانه ها و یا جای دیگر نشر شده باشد را، نشر نمی کند.
34 نیوز در تدوین و ویراستاری مقاله های ارسالی دست باز دارد و صلاحیت تایید و رد مقاله را نیز دارا می باشد.
معرفی‌نامه کوتاهی نویسنده، شماره تماس، ایمیل و یک قطعه عکس ضروری می باشد.