ویرایش Content

خبرگزاری 34 (34 نیوز) در حالی در میان یاس و امید قد برافراشته و درجمع رسانه‌ها قرار گرفت که کار رسانه ای درافغانستان با دشواری و چالش‌های دست و پنجه نرم می‌کند و از بسیاری ارزش‌های یک جامعه دموکرات و مردم سالار خبری نیست. این امر سبب شد تا دست به کار شویم، دین ملی و انسانی خویش را در قبال جامعه و مردم ادا نموده برای اطلاع رسانی دقیق و سریع برنامه ریزی نماییم. 

کابل‌، افغانستان

00447938020242

info@34news.com

13 حمل 1402

درباره ما

خبرگزاری 34 (34 نیوز) در حالی در میان یاس و امید قد برافراشته و درجمع رسانه‌ها قرار گرفت که کار رسانه ای درافغانستان با دشواری و چالش‌های دست و پنجه نرم می‌کند و از بسیاری ارزش‌های یک جامعه دموکرات و مردم سالار خبری نیست. این امر سبب شد تا دست به کار شویم، دین ملی و انسانی خویش را در قبال جامعه و مردم ادا نموده برای اطلاع رسانی دقیق و سریع برنامه ریزی نماییم.

34 نیوز با حضور فعال در شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت معتبر خبری یکی از رسانه‌های معتبر و مستقل درکشور و بیرون از کشور است که در ماه ثور 1401 از سوی شماری از روزنامه نگاران، نویسندگان و خبرنگاران مطرح در داخل و بیرون از افغانستان پایه گذاری شد تا بتواند در راستای اطلاع رسانی و آکاهی دهی در رشد و ارتقای مطبوعات آزاد موثر واقع شود. 

این خبرگزاری تلاش می‌کند تا با رویکرد خبری و تحلیلی رویدادها و موضوعات مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی – فرهنگی و ورزشی زمینه را برای دسترسی مردم به اطلاعات و چیز های که در باره آن فکر می‌کنند تثبیت کند و به صدای واقعی شهروندان مبدل شود.

34 نیوز با رویکرد مستقلانه بی‌طرف و غیر وابسته به موضوعات و قضایا در افغانستان می‌پردازد و آنرا در چوکات خبر، تحلیل، گزارش، ویدیو و عکس برای شهروندان پیشکش می‌کند. در 34 ما قضاوت نمی‌کنیم این شما هستید که برداشت و قضاوت تانرا خواهی داشت.

آنچه برای 34 مهم خواهد بود/است رضایت شهروندان و جامعه است، که نبض و اساس کار رسانه ای ما را تشکیل میدهد.

برنامه ریزی مرکزی 34 نیوز در حال حاضر در لندن و کابل می‌باشد و در برخی شهرها و ولایات مهم افغانستان خبرنگاران فعال دارد. تعدادی زیادی از نویسندگان و تحلیلگران نیز با این خبرگزاری همکار می‌باشد که هر روز مهمترین تحولات افغانستان و جهان را مورد بررسی و تحلیل قرار می‌دهد و پذیرای نوشته‌های سایر نویسندگان محترم، نیز می‌باشد که در انتشار آثار نویسندگان همکار و یا مقالات ارسالی نویسندگان و کارشناسان، بر اساس پالیسی نشراتی خود اقدام می‌کند.